Op alle met Spigt Litigators N.V. te sluiten en gesloten overeenkomsten en op alle overige rechtsbetrekkingen met een opdrachtgever, zijn haar algemene voorwaarden van toepassing. U kunt de tekst van de algemene voorwaarden downloaden en printen.

Wanneer u om enige reden de algemene voorwaarden niet kunt zien, downloaden of printen, dan verzoeken wij u dat aan ons kenbaar te maken. In dat geval zullen wij onmiddellijk passende maatregelen treffen om er voor te zorgen dat u alsnog kunt kennisnemen van onze algemene voorwaarden.

 

algemene voorwaarden NL