De deelnemers van het pensioenfonds van IT-bedrijf Unisys willen dat hun pensioen dit jaar alsnog wordt gecompenseerd voor de inflatie. De deelnemersraad van het fonds heeft daartoe een proces aangespannen tegen het pensioenfonds bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam. Het is bij pensioenen veelal de bedoeling dat er wordt geïndexeerd om te corrigeren voor de inflatie. Het bestuur besloot eind vorig jaar de pensioenen in 2011 niet met de inflatie op te hogen, vanwege onderdekking van het fonds, zo laat directeur van het fonds Geert Bierlaagh weten. De zogeheten dekkingsgraad lag op dat moment volgens betrokkenen onder de 100%. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het pensioenfonds en de pensioenverplichtingen. Het verschil tussen de kostendekkende pensioenpremie en de maximale premie die wordt betaald, wil het bestuur inzetten om de financiële positie van het fonds te verbeteren. De deelnemers willen deze premieruimte juist gebruiken om te indexeren. Volgens Ad Heijma, secretaris van de deelnemersraad, is onderdekking geen reden om de deelnemers de indexatie te ontzeggen. De werkgever heeft namelijk de taak om het fonds uit de financiële problemen te helpen, zegt Heijma. ‘Zo staat dat in de uitvoeringsovereenkomst.’

(Dit artikel is verschenen in het Financieele Dagblad van 20 december 2011. Het auteursrecht is voorbehouden aan het Financieele Dagblad.)

 

Download volledige publicatie als PDF